Bovenstaande persoonlijke gegevens worden door GITP Medezeggenschap behandeld zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist. Lees de privacyverklaring van GITP Medezeggenschap voor meer informatie.